• slide image
  • slide image
Bảo hành

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

 

* Thẻ bảo hành cam kết chất lượng dịch vụ

  1. Răng sứ không đổi màu
  2. Răng sứ không đổi độ bóng
  3. Răng sứ không mòn
  4. Bảo hành sứ bị vỡ.

* Thời gian bảo hành như sau:

  1. Sứ kim loại Verabond :  3 năm
  2. Sứ kim loại Bego : 4 năm
  3. Sứ Titan: 5 năm
  4. Toàn sứ Cercon Zirconia: 7 năm

NHA KHOA ĐẠI SỨ

Facebook chat